Adatkezelési tájékoztató

Kezelt adatok köre
Rendelés leadásakor Vásárló a saját maga által megadott személyes adatokat küldi el a Palkonyai Termelői Piac Szoc. Szöv. (továbbiakban „Eladó”) részére a rendelés teljesítésének érdekében. Ezen kívül megadja az általa rendelt termékek listáját.
A rendelés/regisztrálás során tehát Vásárló továbbítja Eladó részére a nevét, szállítási és számlázási címét, email címét, opciósan telefonszámát, melynek megadása nem kötelező.
Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot.

Az adatkezelés célja
A Vásárló által megadott adatokat Eladó arra használja, hogy a megrendelés visszaigazolásakor vállalt szerződéses kötelezettségeit, melyet Vásárló kezdeményezett teljesítse, azaz a Vásárló megrendelésének eleget téve leszállítsa a megfelelő helyre a Vásárló által megrendelt termékeket.

Az adatkezelés időtartama.
A megrendeléskor megadott adatokat a felhasználói fiók törléséig, vagy az adatok törlésére vonatkozó igény írásban történő jelzéséig tároljuk. Kérés esetén az adatokat 24 órán belül töröljük adatbázisunkból.

Személyes adatok kiadása harmadik félnek
Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

Adatok biztonsága
A személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk. Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk.
Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Vásárló jogai
Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

Esetleges panaszait az Impresszumban található elérhetőségeinken teheti meg.